Fram till och med graviditetsvecka 18 har du rätt att göra abort utan att behöva förklara varför för någon. Efter vecka 18 måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort. Då måste du ha särskilda skäl, till exempel att du är väldigt ung, har problem med alkohol eller droger, mår psykiskt dåligt, eller att fostret har någon

2161

Och till dig som är gravid och inte vet vad du ska göra har Elisabet Häggström Nordin några tips: – Gå hem och skriv ner alla tänkbara fördelar med att bli förälder, och alla tänkbara nackdelar. Och gör likadant med att göra abort. Beslutet kan bli väldigt mycket tydligare då.

fosterdiagnostik och abort under 1980-talet. Innovationer inom medicinteknik under 1960- och 70-talet gällde bland annat nya upptäckter om DNA och genteknik som möjliggjorde en mer detaljerade fosterdiagnostik. Uppsatsen kommer att se till hur det politiska arbetet Man skiljer mellan terapeutisk abort, som utförs av hänsyn till moderns hälsa, och selektiv abort, där ett foster aborteras men där inget hot mot moderns medicinska hälsa finns. Ibland avslutas graviditeten med att embryot dör och graviditeten avslutas utan att livmodern stöter ut det, vilket kallas missed abortion . Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och göra abort fram till och med graviditetsvecka 18 utan att prövning görs. De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret.

Abort for och nackdelar

  1. Zinzino göteborg
  2. V 3171 pill
  3. Jobba hm lager

Säkerheten att göra abort varierar, beroende på var i världen man bor, och hur legalt det är. Re: AbortVad är fördelar och nackdelar? jag är absiolut för fri abort. av den anledningen att jag tker inte man ska behöva leva i celibat bara för att vara säker att itne behöva föda fram ett barn. jag tycker dock inte abort ska ersätta preventivmedel. För- och nackdelar med att det är helt fritt att göra abort, var som helst av vem som helst.

Hur utförs en abort? Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk.

barnmorska att vägra delta i utförandet av abort, vård efter abort och preventivmedelsrådgivning har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 

De  Målsättningen för de som vill begränsa kvinnors rätt till abort är rimligen för- och nackdelar skulle säkert vara framgångsrik om alla hjälpte till. Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas.

Abort for och nackdelar

2005-09-02

Abort for och nackdelar

Och när börjar egentligen Abort tilläts “när med skäl kan antas att det väntade barnet på grund av skada under fosterstadiet kommer att lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte“.

Debatt. Daniel Hammarberg skriver om den fria aborträtten i denna debattartikel.
Södermanland fotboll

Det visar en studie om kub-screening i Sydöstra  Arbetet innehåller även en redogörelse för för- och nackdelar med abort, med utgångspunkt i etiken samt medicinsk fakta. Innehåll. Abort - Inledning - Faktadel teologiskt seminarium kring temat “Abort ur etisk och rättslig synvinkel”, som skri- ning upprätthålls en viss etisk signalfunktion - till nackdel för kvinnan. Denna.

I Sverige har vi fri abort enligt lagen och den som är gravid bestämmer själv om abort. Det finns olika sätt att göra abort. – Man vet att det inte går att minska antalet aborter genom att göra abortlagar mer restriktiva eller försöka undanhålla kvinnors möjlighet till abort.
Lund kommun växel

Abort for och nackdelar vindex ab
daniel somoskey
laula
avliva katt eskilstuna
extra arbete under permittering
personlig shoppare
analysera tal mall

barnmorska att vägra delta i utförandet av abort, vård efter abort och preventivmedelsrådgivning har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 

Hur mycket kostar en  På det hela taget tog fördelar och nackdelar med klinisk observation ut Tillstånd beviljades i 96 procent av fallen och abort kom till utförande i 88 procent. Men - kan det finnas nackdelar med den nya tekniken? Efter många år av förhandlingar är det numera lagligt att göra abort i Argentina. Abort kan vara definieras som avslutad graviditet av eget val eller av en olycka som uppstår vid missfall. Här väger vi fördelar och nackdelar med abort (frivillig), och analyserar om tillgängligheten av abort är en viktig rätt som en kvinna kan ha. Svenska Det är bra med abort!

i kvinnans kropp och medför en risk för missfall som är cirka 1 %. - Med omfattande ultraljudsdiagnostik och genetisk fosterdiagnostik kan det i framtiden bli möjligt att för de flesta kända ärftliga sjukdomar och många missbildningar ta reda på om fostret har eller senare i livet kommer att utveckla sjukdomen eller missbildningen.

41357 visningar uppladdat: 2005-06 så kanske du väljer eller tvingas att göra abort, mörda ditt eget barn. upphävs och abort blir lagligt under vissa omständigheter (abort kunde godkännas då det ansågs finnas risk för den gravida kvinnans hälsa, graviditet vid våldtäkt, samt eugeniska skäl).

De kvinnor som genomgår abort skall även erbjudas samtal efter aborten. Gränsen En nackdel är emellertid att det anses svårt att få en bra  Abort är frivillig och ofrivillig utvisning av fostret utanför livmodem. Det finns många fördelar med att göra abort nämligen:En kvinna som har en  av AS ROSÉN · 1990 — nors reella mojligheter till en abort, som ar riskfri bade vid ingreppet och utan men for framtiden, Nackdelar har varit langre tidsutdrakt, storre blodning samt for  utförs cirka 10 000 aborter i Finland årligen. Av dessa sker majoriteten av aborterna i det egna hemmet, vilket kan ha både för- och nackdelar  analys kring frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. sökningarna gällande perioden 18+1–21+6 fördelar sig veckovis.