Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Indutrades affärsmodell. Vi har signerat FN:s Global Compact, vilket fungerar som vårt övergripande ramverk för 

8714

2016 en hållbarhetsredovisning, med utgångspunkt i internationella standarder och FN:s globala mål. FAR:s specialistgrupp Hållbarhet hanterar aktuella och 

Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Läs om Mål 7: Hållbar energi för alla här. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi – Det är FN:s miljöprograms finansinitiativ och står för United Nations Environment Programme Finance Initiative.

Fn hallbarhet

  1. Including vat meaning
  2. Träarbetare hermods
  3. Lucent oil and gas
  4. Singapore flygplats stänger
  5. Lediga jobb trafiklarare
  6. Tjäna extra pengar hemma

Stark hållbarhet innebär att samhället inte tär på naturresurserna, medan de som förordar svag hållbarhet nöjer sig med att samhällets totala kapital inte minskar. Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har materiell påverkan på samt mål som inte berörs av Attendos verksamhet. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål.

Begreppet hållbar utveckling.

Alfa Laval är ett av de bolag som får högst poäng när Dagens industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rankat hur 109 börsbolag förhåller sig till Agenda 2030. Det handlar om hur väl bolagen kopplar FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling till sin verksamhet och affärsstrategi.

Begreppet ”hållbar utveckling” (på engelska ”sustainable development”) introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown år 1981. Det fick sin internationella spridning år 1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Fn hallbarhet

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Fn hallbarhet

I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, och reformeringen av FN:s fältarbete. Vi granskar och påverkar Genom opinionsbildning och FN:s arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Begreppet hållbar utveckling I rapporten tillskrevs att ekonomisk och social hållbar utveckling är omöjlig att uppnå om vi inte tar hand om miljön och våra naturresurser.

FN:s hållbarhetsmål Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Hållbarhet Vår verksamhet bidrar till FN:s hållbarhetsmål Vi anser att arbetet med att uppfylla hållbarhetsmålen kommer att göra världen bättre samtidigt som det innebär goda affärsmöjligheter. MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.
Vardcentral raa

Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

FN:s 17 globala mål i Hållbarhetsagendan för 2030 är en handlingsplan för människor, vår planet och vårt välstånd som antagits av FN:s generalförsamling. Förutom TePes tonvikt vid material, avfall och energifrågor har vi valt att fokusera på åtta mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet.
Ryska kurs malmö

Fn hallbarhet vårdcentral karlskrona drop in
frog meme
asahi group holdings
ar det rod dag pa midsommarafton
bra mot sura uppstötningar
syntmusik lyon
ska jag binda rantan

Nu jobbar vi för fullt med att ställa om hela BoKlok så vi blir helt klimatneutrala. FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Många av de globala 

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Rapporter och nyckeltal.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. För Genova fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Jag tar emot hästar och ryttare för träning, utbildning och matchning mot tävling, med inriktning mot dressyr. Visionen är att skapa ett koncept där hästens hållbarhet och utveckling står i fokus. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. För Genova fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. För Genova fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Vi stödjer FN Global Compact. Wallenstam har signerat FN:s Global Compact, vilket innebär att vi stödjer och arbetar utifrån de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen, antikorruption och ansvarstagande gällande miljöfrågor.