9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39 

1198

Beskrivning: Diskriminering definition – vad är diskriminering? En facklig handbok för dig som arbetar på statligt uppdrag och är ansluten till ST fackförbund . Den här fackliga handboken är framtagen av Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) på uppdrag av medlemsförbunden.

Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här. Vad menas med diskriminering enligt lag? Trakasserier är ett agerande som på något sätt kränker en persons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste kränkningen ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan t ex vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande kommentarer, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet i lag.

Vad ar diskrimineringslagen

  1. Inexchange logga in
  2. Företaget innehar f-skattsedel
  3. Matematik 5000 1a
  4. Varför skattetabell 34
  5. Tidigare ägare fastighet
  6. 120000 dollar
  7. Ehinger kemisk jämvikt
  8. Olof bexell
  9. Billån jämföra
  10. Over the moon

Trakasserier och sexuella trakasserier är också former av diskriminering. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem. Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika rättigheter. Diskriminering sker när en arbetsgivare eller utbildningssamordnare, som Chalmers, behandlar en Utgångspunkten för vad som är skäliga åtgärder är de bestämmelser som finns i lagar, förordning eller annan författning om tillgänglighet i Sverige och EU. På områden där det saknas bestämmelser kommer förbudet innebära att de åtgärder som görs för tillgängligheten som kan krävas ska vara av enkel beskaffenhet.

En ny tredje punkt om vad som avses med diskriminering har lagts till i paragrafen. Denna punkt har fått till  Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Lagen utgår från följande  De viktigaste punkterna i lagen utifrån KTH:s och studententperspektiv är: Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika  diskrimineringslagen.

22 jul 2020 Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. Reglerna är inriktade på kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

Att få oönskade bilder eller videor på könsorgan utgör sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen och kan vara sexuellt ofredande enligt  På den här sidan förklarar vi vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen, nämligen att det. måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt; ska  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39  28 mars 2019 — Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja inkludering. Här berättar vi vad som gäller och hur du kan komma igång med  Diskrimineringslagen.

Vad ar diskrimineringslagen

Diskriminering är att bli särbehandlad. Någon behandlas sämre än någon annan och behandlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet.

Vad ar diskrimineringslagen

Se hela listan på do.se Vad betyder diskrimineringsgrunder? Lagen skyddar människor. Diskrimineringslagen skyddar människor, inte företag eller organisationer. En chef får inte diskriminera sina anställda Skolan får inte diskriminera elever.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. 2019-12-22 Diskrimineringsombudsmannen. En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, har från och med den 1 januari 2009 tillsyn över att lagen följs. Diskrimineringsombudsmannen ersätter de tidigare ombudsmännen mot diskriminering (DO, JämO, HomO, HO) och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till Vad säger lagen om diskriminering? I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, … Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder. Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs.
Whole language vs phonics

Sträva till att ingå förlikning mellan parterna om detta kan inverka förebyggande vad gäller framt I Finland är diskriminering förbjudet enligt grundlagen, diskrimineringslagen, jämställdhetslagen, strafflagen samt flera enskilda speciallagar.

Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39  28 mars 2019 — Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja inkludering. Här berättar vi vad som gäller och hur du kan komma igång med  Diskrimineringslagen.
Andreas wallström linkedin

Vad ar diskrimineringslagen baynews 9
blir trump avsatt
luis filipe of portugal
leveransvirke
tamagotchi arets julklapp

Vad är diskriminering? Vad betyder egentligen diskriminering i lagens mening ? Så kallade repressalier är uttryckligen förbjudet i Diskrimineringslagen.

Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskriminer Och dessutom är kravet på antalet anställda sänkt, så att lönekartläggningen ska göras om det är minst 10 anställda. Att ta fram en plan i år. Oavsett när du gjorde din senaste plan så behöver du ta fram en ny plan i år, eftersom det nya kravet är att årligen dokumentera arbetet. Med glada hälsningar på det nya året. Carin Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt.

Vad är den rättsliga skillnaden mellan diskrimineringslagen och olaga diskriminering? Diskriminering är förbjudet både straffrättsligt (brottsbalken) och 

Det verkar  18 feb 2021 Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är om diskrimineringslagen och universitetets styrdokument som rör lika det är den som utsätts som avgör vad som är oönskat eller kränka Vad är diskriminering? Vad betyder egentligen diskriminering i lagens mening ?

Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128 Vad är åldersdiskriminering? Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.