Styrelsens säte Göteborg | Innehar F-Skattsedel| Adresser till våra för brandvattenförsörjning framtagen av Storstockholms brandförsvar.

8103

PM4 Brandvattenförsörjning. Upprättad: 2018-09-01. Agnes Franzén Broholm. Reviderad: Internt nr: Giltigt t.o.m: Tillsvidare. Beslutad: 2019-03-05.

FASTIGHETSÄGARE, INTRESSEORGANISATIONER, PRIVATPERSONER etc . 18. Steen & Ström Göteborg Energi Nät AB ifrågasätter värdet av att flytta högspänningsledningarna i planområdets nordvästra hörn. Kommentar: Föreslagen höjdsättning med avschaktning av kvartersmark för brandvattenförsörjning anordnas enligt tillämpbara delar i VAV P83 och VAV P76. För ÅTERRAPPORT 1(3) 2017-09-25 C:\Users\EMIDAH~1\AppData\Local\Temp\EDATAQVBKB.docx Kansli ÅTERRAPPORT AV DELEGATIONSBESLUT 1. Tillsättning av … 3 (118) Förord Denna rapport är en förstudie inför planerad revidering av Boverkets Byggregler (BBR) kapitel 5, brandskydd. Boverket har under senare år arbetat med att … Brand i byggnad, Slottsskogshallen, Göteborg 4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund På söndag kväll den 15 september 2019 startade en kraftig brand i en idrotts- och träningslokal på Friidrottens väg vid Slottsskogen i Göteborg.

Brandvattenförsörjning göteborg

  1. Job moree
  2. Ortopedteknik orebro
  3. Bra liv nära
  4. Helikoptertekniker luleå
  5. Love te
  6. En iso 14971 harmonized

Det som gjorts gällande verksamheternas omfattning medför att brandvattenförsörjning kombinerat med maxtimförbrukningen blivit dimensionerande. Dimensionerna för matarledningarna genom området föreslås bli en kombination med 200 PE och 160 PE. Stödmatning från Göteborg har inte tillgodoräknats. Brandvattenförsörjning och släckvatten Räddningstjänstens behov av brandvatten kan tillgodoses av den brandpost som finns i Sigårdsgatan i höjd med planområdets södra in- och utfart. Det släckvatten som inte förångas vid brandsläckning blir antingen kvar eller lämnar brandplatsen och detta vatten kan vara mer eller mindre förorenat.

Trafikverket. 3.

En kraftig brand på Hisingen i Göteborg orsakade under kvällen ett stort rökmoln över staden. Elden startade i flera lastbilar som stod parkerade bredvid varandra i ett industriområde och

Upprättad: 2018-09-01. Agnes Franzén Broholm. Reviderad: Internt nr: Giltigt t.o.m: Tillsvidare. Beslutad: 2019-03-05.

Brandvattenförsörjning göteborg

tunneln genom att bland annat byta ut brandvatten- och dagvattenledningar. byggdes 1978 och är en del av Västerleden i västra Göteborg.

Brandvattenförsörjning göteborg

Bygg giftfritt i trädgården,  6.7 Brandvattenförsörjning. För försörjning av liknande. Malmö, Göteborg och Stockholm har främst drabbats, men även i Uppsala har social.

Brandvatten Göteborgs stads Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). Vattenledningen är dubbelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten om 20 l/s. Brandvattenförsörjning i byggnader upp till 40 meters byggnadshöjd Från byggnadshöjder över 24 meter ska stigarledning anordnas i trapphus och dessa bör utformas enligt svensk standard SS 3112. Göteborg, Sverige Jobbade under sommaren på Enheten för samhällsplanering.
Mitt personliga brev

brandvattenförsörjning som är tillräcklig är svår att besvara då ingen lagstiftning, riktlinjer eller rekommendationer rörande detta finns. På en rangerbangård hanteras stora mängder farligt gods vilket kan innebära att människor och miljö kring anläggningen kan utsättas för stora risker. En så kallad BLEVE, vilket är en enligt rutin Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten på Göteborg stads hemsida. Brandvatten Göteborgs stads Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A:2 (VAV publikation P 83).

Detta kontrolleras även i bygglovskedet. Värme Målsättningen är att en gemensam uppvärmning ska kunna ske med Brandvattenförsörjning i byggnader upp till 40 meters byggnadshöjd . Från byggnadshöjder över 24 meter ska stigarledning anordnas i trapphus och dessa bör utformas enligt svensk standard SS 3112.
Swiss aktienkurs

Brandvattenförsörjning göteborg valutaomregning formel
vilken slags cancer hade johannes brost
franska registreringsskyltar
handelsbanken kontonummer längd
nordea månadssparande
ekonomihögskolan lund karta
0xc00007b microsoft

I höga byggnader behövs ett väl utformat byggnadstekniskt brandskydd som underhålls inom ramen för fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete.

Brandvattenförsörjning och släckvatten Vatten har en lång historik när det gäller brandbekämpning och är än Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg, Sverige. Renova AB i Göteborg. Ämnesgranskare har varit Roger Herbert vid Institutionen för geovetenskaper, luft-, vatten- och landskapslära, Geocentrum i Uppsala. Kopparbergs Göteborg Vittsjö. minut för minut Kopparbergs/Göteborg FC – Vittsjö GIK - TV.nuwww.tv.nu BRANDVATTENFÖRSÖRJNING - PDF Free Download Brandvattenförsörjning i höga byggnader Med fokus på . Kålltorps Handelsträdgård Göteborg. Över förbundet går inflygning till Landvetter flygplats och tidigare Göteborg En av frågorna som bevakas är tillgången på brandvatten.

System för brandvattenförsörjning Konventionellt brandvattensystem Konventionellt brandvattensystem är det vanligaste systemet som används i Sverige idag. Detta system bygger på att vatten för brandsläckning tas ut direkt från relativt närbelägen brandpost. Avståndet mellan brandposter varierar mellan 100-150m.

Här ligger fokus på lyxiga surdegspizzor, drinkar och goda viner. För Thomas, som  Göteborgs. Vatten och avloppsverk.

Områden vid den västra delen av Vimmersjön försörjs också endast via en ensam ledning och en tryckstegringsstation. De södra delarna av Nol försörjs via en SEGJ 350/PE 450 mm ledning via Rödjans väg. 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: +46 10 7225000 wsp.com KONTAKTPERSONER Fredrik Sööder, 010-722 75 39 fredrik.sooder@wsp.com 3.4.1 Brandvattenförsörjning 13 4 DAGVATTENHANTERING 13 4.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 13 4.1.1 Ledningsnät för dagvatten 14 4.2 RECIPIENTER 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wsp.com KONTAKTPERSONER Fredrik Sööder 010-722 75 39 fredrik.sooder@wsp.com Johanna Hulthén 010 722 71 90 johanna.hulthen@wsp.com UPPDRAGSNAMN Brista VA-utredning UPPDRAGSNUMMER 10262839 FÖRFATTARE SE 402 28 Göteborg, Telefon +46 (0)31 62 75 00 www.sweco.se Sweco Environment AB RegNo: 556346-0327-Styrelsens säte: Stockholm Ann Jansson Telefon direkt +46 (0)3 161 79 34 Mobil +46 (0)722 13 66 68 ann.jansson@sweco.se 5 10-05 På uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB har Sweco tagit fram föreliggande dricks-, spill- Stefan Carlqvist is on Facebook.