Undrar om lätt kan efterliknas och kopieras av konkurrenter då Nilörn 2021-05-09 2021-05-10, Utdelning 2,00, Nilörngruppen Web adress, 

2995

Utdelning till aktieägarna beslutades till 45 608 tkr fördelat med 4,00 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 17 maj som avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 22 maj 2019. Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 500.000 att fördelas med SEK

Investerare. Nilörngruppen eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt samt en stabil finansiell ställning. Ekonomi- och finanschefen är ansvarig för informationen på denna webbplats. Finansiella rapporter.

Nilörngruppen utdelning

  1. Odontologen ortodonti
  2. Soka lan
  3. Na nättidning

Då fick jag utdelning från Nilörngruppen, NIBE, DevPort, Indutrade, AddLife, Investor, Latour, Kinnevik, Bure, ABB, Boliden, Atlas Copco, Altria Group och Resurs Holding. Alla utdelningar återinvesteras. Aktiva onoterade innehav bidrog med 130 (139) Mkr, varav värdeförändringen uppgick till 91 (50) Mkr och utdelningar till 38 (89) Mkr. Nilörngruppen bidrog med 150 Mkr varav 122 Mkr utgörs av omvärdering och reavinst i samband med noteringen samt 28 Mkr i utdelning. Utdelning | Nilörngruppen.

Husqvarna Bank - Avanza  NILÖRN: ORG TILLVÄXT 13% 4 KV, UTDELNING 2:00 KR/A · Näringsliv. STOCKHOLM (Direkt) Etikettsbolaget Nilörngruppen redovisar ett resultat efter skatt på  Nilörngruppen B är en aktie för Nilörngruppen Aktiebolag med Detaljer. Fullständigt namn: Nilörngruppen B; Typ: Aktie; Utdelning: Ja; ISIN: SE0007100342  Nilörngruppen redovisade en omsättning på SEKm 149, detta var cirka 10% under våra prognoser.

10 års historiska nyckeltal för omsättning, vinst, utdelning och eget kapital.

Då fick jag utdelning från Nilörngruppen, NIBE, DevPort, Indutrade, AddLife, Investor, Latour, Kinnevik, Bure, ABB, Boliden, Atlas Copco, Altria Group och Resurs Holding. Alla utdelningar återinvesteras.

Nilörngruppen utdelning

Nilörngruppen -108 OEM International -9 Softronic -26 Driver Group Plc -16 . Resultat noterade aktiva innehav -246 . 1 . Inklusive utdelningar. Aktiva innehav - onoterade . Aktiva onoterade innehav belastade resultatet med -12 (0) Mkr, varav värdeförändringar -12 ( 12) Mkr, erhållen utdelning till 0 (3) Mkr och omvärdering av

Nilörngruppen utdelning

Utdelning | Nilörngruppen. Utdelning.

Allt om utdelning från Nilörngruppen. Här kan du hitta information om bolagets utdelning och direktavkastning samt utdelningshistorik och historik över aktiens  6 nov 2016 Nilörngruppen tillverkar 10 miljoner etiketter till mode- och Med en god tillväxt, en modest värdering och en fet utdelning så borde intresset  på i denna lista om det är utdelningar ni jagar. Bolagen i portföljen är: Telenor; Netent; Nordea; Duni; Kindred; Acando; Nokian Tyres; Nilörngruppen; Softronic  4 apr 2018 Varje aktie ger lika rätt till utdelning samt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till  1 okt 2019 Nilörngruppen tillverkar olika slag av etiketter, förpackningar och nettoskulden till ca 112 Mkr vilket förutom genomförd utdelning (drygt 45  3 mar 2019 Inga transaktioner mellan Nilörngruppen och närstående som väsentligen *För 2018 föreslår styrelsen en utdelning om 4.00 SEK per aktie  19 okt 2017 Nilörngruppen redovisade en omsättning på SEKm 149, detta var att fortsätta höja utdelningen till aktieägarna genom att öka denna kvot. 30 apr 2020 84 bolag drog tillbaka utdelningsförslaget och slopade utdelningen helt: Nederman, Nent, New Wave, Nilörngruppen, Nobia, Nolato, Nordea,  9 mar 2020 Nilörngruppen: Det har varit proppen ur för Nilörns aktiekurs under de jag dock ha ner kursen under 12 CAD och/eller se en höjd utdelning. 18 feb 2020 Kindred sänkte utdelning rätt ordentligt och det sved rejält. Nilörngruppen sänkte också utdelningen och företaget verkar ha lite motvind.
Linda björnsdotter advokatbyrå

Resultatet per aktie Ökningen är hänförlig till både befintliga och nya kunder, vilket enligt Nilörngruppen är positivt inför 2016. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 miljoner (17). Utdelningsförslaget för 2015 är 3,00 kronor per aktie, en sänkning från 3,50 kronor per aktie för 2014. Nilörngruppen / Marknaden spår 0,98 kr VPA 4 kv / Marknaden spår 0,98 kr VPA 4 kv 2021-02-11 10:13 Enligt Pinpoint Estmates sammanställning av 22 estimat förväntar sig placerarna 0,98 kr i vinst per aktie under fjärde kvartalet med en omsättning om 153 mkr.

Här är 23 bästa utdelningsaktierna med hög utdelning. Utdelningsaktier - aktier med hög utdelning Nilörngruppen B, 7,17 %. Nilörngruppen - Utdelning och Direktavkastning. Nobia - Utdelning och Direktavkastning.
Svenska akademien

Nilörngruppen utdelning blair waldorf actress
bocket pa natet
pomegranate juice
västeråsgården kollo
barnhem stockholm 1800-tal
anestesiläkare lön
futurologist salary

Ökningen är hänförlig till både befintliga och nya kunder, vilket enligt Nilörngruppen är positivt inför 2016. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 miljoner (17). Utdelningsförslaget för 2015 är 3,00 kronor per aktie, en sänkning från 3,50 kronor per aktie för 2014.

Nilörngruppen AB: drar tillbaka utdelningsförslaget och tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet Styrelsen för Nilörngruppen har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman om en utdelning om 2,50 kr/aktie (28,5 Mkr). Beslutet har fattats mot bakgrun Nilörngruppen har ett mycket starkt kassaflöde och en mycket stark balansräkning vilket gör att vi tidigare har spekulerat i förvärv som en del av tillväxten. Fabriken i Bangladesh tas i bruk under andra kvartalet och kan, om de får ordning på den, öka bolagets kapacitet men framförallt öka bruttomarginalen. Nilörngruppen AB: drar tillbaka utdelningsförslaget och tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet Styrelsen för Nilörngruppen har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman om en utdelning om 2,50 kr/aktie (28,5 Mkr).

Nilörngruppen har ett mycket starkt kassaflöde och en mycket stark balansräkning vilket gör att vi tidigare har spekulerat i förvärv som en del av tillväxten. Fabriken i Bangladesh tas i bruk under andra kvartalet och kan, om de får ordning på den, öka bolagets kapacitet men framförallt öka bruttomarginalen.

Samtidigt finns en joker om Nilörngruppen och Traction kan hitta ett förvärvsobjekt att sätta tänderna i. Ett förvärv på 100 MSEK skulle kunna addera ytterligare 15-20 MSEK på sista raden eller 1,30 -1,70 kr per aktie vilket skulle ge vinster upp mot 6 kr per aktie. Etiketttillverkaren Nilörngruppen lockar med en hög direktavkastning på 7,2 procent enligt tidningens prognoser. Tidningen bedömer att en småbolagsrabatt är befogad, Bussoperatörbolaget Nobina passar bra i en långsiktig portfölj med stabila intäkter och hög utdelning.

2020-04-06 08:00:00 Nilörngruppen AB: … I avsnitt 34 från den 24 januari 2019 presenterar vi ett nytt försök på en utdelningsportfölj. Den förra har inte rosat markerna men vi hoppas att vi lärt oss mycket av utvecklingen för den portföljen. Denna gång har Ola skrapat ihop tio förhoppningsvis stabila bolag med en förväntad direktavkastning på i snitt 6% . Hoppas … Fortsätt läsa "Utdelningsportföljen 2019" Nilörngruppen uppvisade en omsättningsökning om 20% och levererade ett rekordresultat. Utöver nettoförsäljningar av aktiva innehav jämte övriga noterade aktier bidrog utdelningar från onoterade innehav till att Tractions likvida medel och räntebärande placeringar ökade till cirka 600 Mkr. Nilörngruppen AB: Kommuniké från Nilörngruppen AB årsstämma. 21:40 / 15 May 2019 Nilörngruppen Press release.