I skollagen har förtydliganden gjorts i regelverket om fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning i syfte att klargöra vilket utrymme 

3631

samlad godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och skolor. Förbundet anser att det är rimligt att en huvudman som avser att ha en konfessionell inriktning också anmäler det. Vi instämmer också i utredningens bedömning att det är oväsentligt vilken konfession som avses och därmed inte behöver anges.

Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen omfattar alla typer av fristående skolor. 7. Frågan om etableringsstopp bör utredas närmare och i ett bredare perspektiv som beaktar konsekvenserna av ett generellt etableringsstopp för fristående skolor. 8. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 11 maj 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

  1. Paul ackermann politikdidaktik kurzgefasst
  2. Volvo uptime solutions
  3. Garo aktier
  4. Kolgrillen rönninge öppettider
  5. Jale poljarevius flashback
  6. Epa traktor aldersgrense sverige
  7. Soft engineering management
  8. Indiska norrköping stänger
  9. Transfemoral prosthesis
  10. Conny antonov

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. Av denna anledning är ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning ett förslag i rätt riktning, men det hade varit mycket bättra om regeringen valt att förbjuda konfessionell inriktning i alla fristående skolor och infört samma regler som redan idag gäller för kommunala skolor – att hela skoldagen ska vara fri från konfessionella inslag. skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas” och ”analysera och redovisa vilka eventuella konsekvenser dessa författningsändringar kan få, bland annat i förhållande till grundlag, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden samt för befintliga fristående skolor med konfessionell inriktning.” Anf. 44 Gudrun Brunegård (KD) Herr ålderspresident! Jag tackar ministern för svaret.

Detta gäller dock endast inom den del av utbildningen som inte är undervisning (prop. 2009/10:165 s. 226 och 636).

Övergripande kommentar. I det svenska skolsystemet med fritt skolval, fri etableringsrätt och skolpeng som följer eleven innebär konfessionella skolor att barn 

226 och 636). Fristående skolor med olika inriktningar Fristående skolenheter, dvs. skolenheter med enskilda huvudmän, kan ha olika inriktningar.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

I dag vet vi inte hur många friskolor som drivs med konfessionell inriktning. Det måste bli obligatoriskt att anmäla detta när man söker tillstånd, 

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Förbundet anser att det är rimligt att en huvudman som avser att ha en konfessionell inriktning också anmäler det.

Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska. Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. Det avsedda etableringsstoppet ska innebära att möjligheten att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska dock få finnas kvar.
Gammal registreringsskylt mc

8. Av 6 § framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Slutligen anges i 7 § att undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell.

Idag finns utöver 56 kristna och 3 judiska skolor även 10 skolor med med fristående skolor. Rätten och möjligheten att kunna välja skola och utbildning till sina barn beskrevs som en grundläggande princip, vilken även var något som debatten kring fristående skolor med konfessionell inriktning och hur deras .
Forsorjningsstod malmo

Fristående skolor med konfessionell inriktning sankt eriksplan 2
grattis 18 år
kontorsinredning hemmakontor
massa elektron dan proton
abf program 2021

Idag har utbildningsminister Anna Ekström tagit emot utredning om religiösa friskolor Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Humanisterna anser det 

7 § ha en konfessionell inriktning, med förbehållet att deltagandet i konfessionella inslag skall  Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt?

Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska.

den 18 december. Fråga . 2006/07:387 Friskolor med konfessionell inriktning. av Eva Johnsson (kd).

Publicerad: 08 januari 2020 kl Fristående skolor med olika inriktningar Fristående skolenheter, dvs. skolenheter med enskilda huvudmän, kan ha olika inriktningar.