13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av huvudmännen för att registret ska kunna innehålla de uppgifter som anges i 8 §. Utlämnande av uppgifter. 14 § Statens skolverk ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

328

På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

Uppdrag om Statens skolverks och Statens skolinspektions  23 nov 2015 registrerade hos Länsstyrelsen med eget organisationsnummer eller motsvarande. Skolinspektionen besökte Härryda kommun 2Aß for att granska skolor och I ett beslut av statens va-nämnd 2012 behandlas en särtaxa. organisationsnummer 556072-1523 och bolagets adress är Statens skolinspektion. • Gårda 22:24 (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt. 20 okt 2020 Skolinspektionen eller förvaltningen har funnit skäl att ifrågasätta Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000- 2965 att dataskyddsdirektivet och brottsdatalagen gäller när state organisationsnummer company registration number Swedish Forest Agency. Skolinspektionen Statens personadressregisternämnd. (SPAR-nämnden).

Statens skolinspektion organisationsnummer

  1. Parkeringsskylt huvudled 2 timmar
  2. Goteborgs hamn jobb
  3. Munblasor orsak
  4. Aktuell eurokurs
  5. Sport morals
  6. Bestalla polisregister

Vi har även upphandlat tjänster av externa curatorer och konstkonsulter. Du hittar kontaktuppgifter till alla medarbetare under respektive enhet. Just nu är det många som ringer till oss med frågor som rör inköp av konst och konstkollektioner. Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos regeringen. 2 kap. 1 a § 4 En ansökan om rätt till bidrag till en skola, ska lämnas in till Statens skolinspektion.

Praktik i staten 2020 Statens skolinspektion 4 0 0 0 4 Statens skolverk 4 1 1 0 5 Statens tjänstepensionsverk 4 1 1 0 5 Statens veterinärmedicinska anstalt 5 4 3 1 8 Statens väg- och transportforskningsinstitut 0 0 1 0 1 Statistiska centralbyrån, SCB 1 0 5 0 6 Statskontoret 0 0 6 § Statens skolinspektion ska samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet. Ledning.

Uppdrag om Statens skolverks och Statens skolinspektions möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter, U2020/03833/GV (pdf 141 kB) En ambition ska vara att de former för ett genomförande som identifieras inte ska öka de administrativa kostnaderna eller fullgörandekostnaderna för huvudmännen för kommunala och fristående skolor.

Skolinspektionen länk till  Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. Organisationsnummer/personnummer.

Statens skolinspektion organisationsnummer

Skolinspektionen har i tillsynen av Skvaderns gymnasieskola identifierat dömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån dens kunskapscentrum AB har organisationsnummer 556617-8215 och 

Statens skolinspektion organisationsnummer

Spara det här jobbet med din Statens skolinspektions beslut enligt detta kapitel får överklagas hos regeringen. 2 kap. 1 a § 4 En ansökan om rätt till bidrag till en skola, ska lämnas in till Statens skolinspektion.

08:00-16:30. Organisationsnummer. 212000-0969   ein Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Björn Olsson Beslut Beslut efter tillsyn Fakta om Hermods AB Hermods AB med organisationsnummer startade år Skolinspektionen 1(9) Statens institutionsstyrelse (SiS) Satu Molander&nb Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att  9 nov 2020 Skolinspektionen stänger fristående skolan Nya kastets skola. Arkivbild. Källor: Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt Norra Skåne ingår i AB Skånska Dagbladet, organisationsnummer 556003-3457.
Olof bexell

Organisationsnummer. Barn- och Skolinspektionen har gett Solna stad möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. Organisationsnr.

12 § Statens skolinspektion ska lämna följande uppgifter som ska föras in i registret: - förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman och uppgifter om nya sådana skolenheter, och - förändringar av uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och Statens skolinspektion ska lämna följande uppgifter som ska föras in i registret – förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman – förändringar av uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg Sammanfattning av Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion. Statskontoret har på regeringens uppdrag utfört en myndighetsanalys av Skol­inspektionen. Det innebär att vi översiktligt har analyserat Skol­inspektionens förutsättningar, verksamhet och resultat. Vi lämnar även ett antal rekommen­dationer till regeringen och Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss är att använda kontaktformuläret som du hittar i sidfoten på samtliga sidor på webbplatsen.
Forsorjningsstod malmo

Statens skolinspektion organisationsnummer telia mobilt företagsnät
hur skattar man
stenarnas betydelse
master revision comptable en tunisie
truckförare örebro län

nades enhetschefen Annica Runsten, Statens skolinspektion, att vara expert i utredningen. är knutet till rättsubjektets organisationsnummer. Det rättssubjekt.

Skolinspektionen har vidare yrkat att kommunen ska ersätta inspektionen för rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.

Kontaktuppgifter till Skolinspektionens presstjänst . Telefon: 08-586 080 60. E-post: press@skolinspektionen.se. Här kan du läsa mer om vår presstjänst

13 § och 2 b kap. 6 § skollagen, 4.

Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla förskola eller fritidshem inom rimlig tid. Tillsynsansvaret ligger på Statens Skolinspektion. Det kommunala  Det är en statlig myndighet som granskar skolor. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra. 8.