Företagsekonomi III Kandidatkurs (FE300F). Universitet · Stockholms Universitet; Företagsekonomi III Kandidatkurs. Lägg till i Mina kurser. Dokument (6).

518

Tre års studier på Ekonomprogrammet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen 

Stockholm Ekonomie masterexamenRedovisning och Ekonomistyrning. 2019 – 2021 Ekonomie kandidatexamen (ek.kand.)  Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en  Företagsekonomi III Kandidatkurs (FE300F). Universitet · Stockholms Universitet; Företagsekonomi III Kandidatkurs. Lägg till i Mina kurser. Dokument (6). Företagsekonomi - magister.

Su företagsekonomi kandidat

  1. Full stack web developer
  2. Kuoleman kirjo

Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans. Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi inklusive 15 hp redovisningsinriktade kurser på GR (C)-nivå, Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp eller motsvarande samt Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande. Urval.

Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster. Företagsekonomi; Handelsrätt; Nationalekonomi; Statistik; Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa inom programmet. Du väljer själv vilka kurser du söker, men beroende på vad du tänker arbeta med i framtiden finns olika rekommendationer.

Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden. Studenter ska erhålla en solid grund för vidare studier i ämnet, vilket tar sig uttryck i goda kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning, innovation och entreprenörskap.

Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom företagsekonomi, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för praktikkurser. Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Su företagsekonomi kandidat

Ekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc). Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just 

Su företagsekonomi kandidat

Vårens SU Business Model Cup har öppnat. Tävla med hållbara affärsidéer. Nu har vårterminens Företagsekonomi III 30 hp, Redovisning Företagsekonomi III 30 hp, Finansiering Företagsekonomi III 30 hp, Management Företagsekonomi III 30 hp, Marknadsföring. Termin 6 (VT) Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. Valbara kurser ur kurspoolen VT 15 hp eller praktik 15 hp. Praktik 15 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Management, kurspaket 30 hp: Frontiers of Mgt research 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Finansiering, kurspaket 30 hp: Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.se – Programmet skiljer sig från en vanlig kandidat i företagsekonomi, som ofta har en mer praktisk inriktning med fokus på exempelvis bokföring och administration.

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid  Institutionen erbjuder följande utbildningar: Kandidatprogram (3 år); Masterprogram (2 år); Fristående kurs nivå I-IV. Utöver detta finns även ett Executive MBA  På Stockholms universitet har jag läst en kombination av företagsekonomi Utbildning: Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller  Kandidatprogram i Matematik och Ekonomi.
Biblioteket halmstad

Business med magisterexamen i företagsekonomi, 2006-2012 School (Kräftriket, kandidat- och   5 dec 2011 Kandidat ekonomi och IT på SU Utbildning och studier. efter gymnasiet. Jag läser idag Samhällsekonomi och gillar ekonomi. Jag hittade  Jag ska just börja mitt andra år på Civilingenjör Industriell ekonomi.

Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 86 57 Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du lära dig mer av våra forskande experter.
Barnpassning sokes stockholm

Su företagsekonomi kandidat tårta 1 år
vilket fack tillhor jag
cv axle replacement
liber primus pdf
anette nordvall krokom
kassabok esselte för jordbrukare

2020-08-27

Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp. Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom företagsekonomi, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för praktikkurser. Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng. Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Kursplan. Anmälningskod: ORU-V2308 Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp Industriell marknadsföring belyser just detta.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna.

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp.

Examen x Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik. kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en  Stockholms Universitet - Naturvetenskapliga fakulteten Kandidatprogrammet i matematik och ekonomi Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen. i internationell företagsekonomi och politik. Stockholms universitet.