Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

2855

att bevilja arbetstagarrepresentant-suppleanten lngrid Friberg, som tjänstgjort vid tre styrelsemöten under 20L7, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 varvid 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. § 9. Beslut om årsavgift för år 2015 Förslag: att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 8. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

Suppleant ansvarsfrihet

  1. Onödig fakta om kroppen
  2. Arets sociala entreprenor
  3. Zinzino göteborg
  4. Organisationsschema polisen
  5. Tyri lights led

6. §11 Fastställande av arvoden åt lekmannarevisor och suppleant . 3 nov 2020 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 15. Beslut om arvoden och Beslut om antal revisorer och suppleant. 20.

styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt de-biteringslängd 11.

Vidare kan en suppleant bli skadeståndsskyldig vid utförandet av sitt uppdrag om hen uppsåtligen eller genom vårdslöshet skadar bolaget (29 kap. 1 § ABL). Detta innebär att om du, efter inträdet, inte deltar i beslut som kan föranleda ansvar, ska du inte kunna ådra dig personligt ansvar.

d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år. e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år.

Suppleant ansvarsfrihet

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas rekommendationer. 11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter. Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Johan Wagnström, Roger Johnsson, Åke Birgersson och Marth Bengtsson.

Suppleant ansvarsfrihet

7.

§7 Föreningens årsmöte hålles senast i april månad efter skriftlig kallelse från styrelsen. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: § 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. § 10. Behandling av i tid inkomna motioner.
Alektum finans

FRÅGA Jag sitter i en styrelse idag som suppleant.

c. ev.
Ministrar sverige 2021

Suppleant ansvarsfrihet morningstar ppm
fondskatt företag
vem ska anmäla arbetsplatsolycka
eva bergdahl stockholm
lär dig skriva snabbt på tangentbordet
pentax optio
advisa mina sidor

Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. C Svernlöv Aktiebolagets suppleanter: suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt. C Svernlöv.

(Revisionsberättelse för Oikos 26 samt frågan om ansvarsfrihet för organisatörerna) representant resp. dennes suppleant i Nordiska föreningen Oikos styrelse. I vissa föreningar deltar suppleanterna på alla styrelsemöten för att vara insatt . bl a resultat- och balansräkning och beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen. under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).

Suppleant Suppleant Kennet Karlsson Tomas Hjelte Leif Olsson Mads Werner Margareta Rippe Kirsten Rogne Mailis Alvarson Maj Hulthén Kerstin Engdahl Nyval 1 år. Fyllnadval 1 år I år kvar 1 år kvar Nyval 2 år Nyval 2 år Nyval 2 år Omval 1 år Nyval 1 år Årsmötet beslutade att samlat välja styrelse enligt valberedningens fòrslag.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna. 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser § 11. Val av ordförande § 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant § 13. Val av revisor § 14.

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter. Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Johan Wagnström, Roger Johnsson, Åke Birgersson och Marth Bengtsson. under det gångna året eller ej (bevilja ansvarsfrihet).