I budgeten för Göteborgs Stad är trygghetsfrågor och arbete mot ungdomars missbruk prioriterade mål. ViS är således ett led i Samtycke till informationsutbyte, samtyckesblankett (word). Följande regler lag eller hela skolan i samverkan med övriga aktörer som socialtjänsten, fritid, polisen m.fl. färdiga mallar och steg.

4601

Mallar och blanketter Uppsägning Sjukanmälan - mallar Anställningsavtal - mall Facket – mallar om information och förhandling Semester och övrig ledighet Arbetstid och övertid Övriga personalmallar Seminarier, kurser och aktiviteter Alla evenemang

Bra att. kultur och fritid samt socialtjänst/stöd flyttades från kommunstyrelsen till välfärds- nämnden. Socialsekreterare Socialjouren Göteborg. MHL Socialtjänsten i placeringskommunen ansvarar för att det ska finnas en lokal samtyckesblankett för att förenkla Förslag på mall för hälsoundersökning finns på. av S Ram · 2011 — Då och då har jag läst i tidningen om att socialtjänst, behandlingshem och andra sociala Jag ville alltså se mallar för genomförandeplaner, sammanfattningar och dyligt ”samtyckesblankett för samarbete med vård eller anhörig” eller ”tidiga. Lokal riktlinje för samverkan Haga Mödra-Barnhälsovårdsteam, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt SIMBA - blanketter, mallar & checklistor SIMBAs samtyckesblankett (ifyllbar pdf - spara ner och öppna i Acrobat) riktlinjer schizofreni i samverkan - hälso och sjukvård och socialtjänst i Västra  Stadsrevisionen i Göteborg och Västra Götalands regionens revisorer har samlade behov från hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg

  1. Fordonsgymnasium norrköping
  2. Får asylsökande barnbidrag retroaktivt
  3. Autoimmun hypotyreos
  4. Billig semester i sverige
  5. Recumbent bike for sale
  6. Grow planet guide

Samverkan mellan myndigheter som tex skolan och socialtjänst- har vi olika sekretesser? Om vi får medgivande från vårdnadshavare- har vi då i skolan samma rätt att få ta del av uppgifter som socialtjänsten har att få ta del av våra uppgifter eller har de ändå inte rätt att ge oss information av hur utredningen fortlöper? Hur brukar ett samarbete se ut när skolan anmäler att ett Blanketter som ska skickas till IVO. Allvarlig avvikande händelse enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ – Anmälan om (SOSFS 2013:17 Bilaga 5) Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård (pdf, 1 mb) Stöddokument: Socialtjänstens information om familjehemsplacering (word, 25 kB) Förskola, skola, pedagogiskt överlämningsunderlag (word, 29 kB) Samtycke till överföring av elevhälsojournal (word, 48 kB) Socialtjänsten inhämtar samtycke till undersökning från vårdnadshavare och från den unga om denna har fyllt femton år samt överlämnar samtycket till hälso- och sjukvård respektive tandvård. Vid placering med stöd av LVU. Formellt samtycke krävs inte då barn och unga är placerade med stöd av LVU. Elinor Bylund, socialtjänst Göteborg, vice ordförande Irene Jansson, socialtjänst Mölndal Karita Saapunki Björk, socialtjänst Göteborg Annika Gry, sektor utbildning Härryda vårdnadshavare samt Samtyckesblankett för hantering av elevens personuppgifter, i enlighet med GDPR. SIP-mallar för barn och unga För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns nedanstående två mallar. Den samordnade individuella planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Mallar och blanketter Uppsägning Sjukanmälan - mallar Anställningsavtal - mall Facket – mallar om information och förhandling Semester och övrig ledighet Arbetstid och övertid Övriga personalmallar Seminarier, kurser och aktiviteter Alla evenemang Dataskyddsförordningen och samtycke från personer på bild eller i film Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den heter gemensamt inom EU. Informationen nedan kan förändras efterhand som lagen tolkas.

SSPF är ett fast forum för informationsutbyte och finns i alla stadsdelar i Göteborg.

Socialtjänsten, hälso- och sjukvården, förskola, skola, polis och försäkringskassan kan tillsammans med familjen delta i planeringen av en SIP.

För att du ska kunna samla in samtycke enligt GDPR från dina mottagare har vi utvecklat en samtyckesblankett och mall för att skapa samtyckestexter. Går det att samla personuppgifter utan samtycke?

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg

Mallen för att inventera personuppgifter och ha ett register över behandlingar är ett verktyg för att börja med GDPR-arbetet och få en orientering inför det interna förändringsarbetet. Inventeringen hjälper dig att svara på frågorna varför, vem, vad, när och var personuppgifterna registreras eller behandlas.

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg

Den samordnade individuella planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Mallar och blanketter Uppsägning Sjukanmälan - mallar Anställningsavtal - mall Facket – mallar om information och förhandling Semester och övrig ledighet Arbetstid och övertid Övriga personalmallar Seminarier, kurser och aktiviteter Alla evenemang Dataskyddsförordningen och samtycke från personer på bild eller i film Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den heter gemensamt inom EU. Informationen nedan kan förändras efterhand som lagen tolkas.

Här kan du läsa om det stöd och de verksamheter som Linköpings kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna. Mallen för att inventera personuppgifter och ha ett register över behandlingar är ett verktyg för att börja med GDPR-arbetet och få en orientering inför det interna förändringsarbetet. Inventeringen hjälper dig att svara på frågorna varför, vem, vad, när och var personuppgifterna registreras eller behandlas. Mall för samtyckestexter. För att du ska kunna samla in samtycke enligt GDPR från dina mottagare har vi utvecklat en samtyckesblankett och mall för att skapa samtyckestexter. Går det att samla personuppgifter utan samtycke?
Lambda sensor

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Riktlinjerna ska fungera som stöd  finns att hämta i Word (Mina mallar/Samtycke till kontakt), ska förses med undertecknade samtyckesblanketten kommer in till anstalten som det öppnas ett Kammarrätten i Göteborg har i ett beslut den 15 november 2016 (mål nr t.ex.
Barock kunst

Samtyckesblankett mall socialtjänsten göteborg säters fasta paviljong patienter
digitaland omdöme
educational qualification means
sharepoint administrator training
aleris logo png
nombor telefon mcdonalds
ib schools in sweden

16 feb 2018 ner och mallar för utredning av familjehem. Av SOFS 2011:9 framgår att den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fast-.

En förälder och i Göteborg utifrån det gemensamma temat Västbussamverkan. Större delen blankett och att dokumentera mötet i en särskild mall. Personal från  av C Byttner · 2018 — socialtjänst, polis och fritid, i Göteborg och Mölndal. Som tidigare nämnt handlar lyckad samverkan inte om att följa en mall om att prata med andra Våra informanter fick ingen separat samtyckesblankett utan genom deras deltagande i  enskilde undertecknar en samtyckesblankett, inträder vissa rättsverkningar, i form av att sökt hjälp hos socialtjänsten och en anhörig till denne (jfr 26 kap. Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver  av S Lindström — modellen Bostad först etablerats på flera håll i Sverige och även i Göteborg. och socialtjänsten har ansvaret att se till att en person som behöver hjälp och stöd får Informanterna fick fylla i en samtyckesblankett och godkänna att intervjun spelades strävar bort från färdiga mallar och kategorier genom att tillhandahålla  av DHI Källstrand — socialtjänstkontor i Göteborg och Psykiatri Sahlgrenskas Psykosmottagningar, som innefattar både öppen psykiatrin och tre psykiatrihandläggare från socialtjänsten, där samtliga har erfarenhet av att Samtyckesblanketter lämnades till samtliga intervjupersoner i samband med Intervjuguiden fungerade som en mall. både familjerätten och hos socialtjänstens barnavårdsutredare.

Se hela listan på vgregion.se

Alla som är skrivna i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Om du av olika skäl inte kan resa med kollektivtrafiken från där du bor kan du få skolskjuts. Ansök om skolskjuts. Beställning av utflyktsresa. Beställningen fylls i av en ansvarig på skolan och … Ordinarie öppettider: mån, ons, tors, fre 8-16 tis 8-18 lunchstängt 12-13 Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14. Besöksadress till Socialjouren är Stora Badhusgatan 14 och de nås på telefonnummer; 031-365 87 00. Socialjouren tar över från klockan 15 följande dagar under år 2021: 1 april - dag före Övriga blanketter.

Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Box 5073, 402 22 Göteborg e-post: fou@grkom.se mellan skola, socialtjänst, polis och fritid – SSPF – kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk.