I kursen Svenska som andraspråk 2 kommer du utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och skriva på svenska. Under kursens 

4327

Uppgift: Du skriver en debattartikel där du argumenterar för din tes med relevanta argument. Förslag på ämnen att debattera får du vid prövningen. 4. Språklig 

14. i. Köp boken Formativ svenska som andraspråk 2 av Carin Eklund, Inna Avslutande summativa uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandledning som  Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion. Kontext Svenska som andraspråk 2- 3 är avsedd för elever som ska läsa Sva 2 och 3, men  En elev som har mycket svaga kunskaper i svenska måste få utföra uppgifter, projekt Eleven har alla lektioner i modersmål och litteratur i en separat S2-grupp.

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

  1. Skoogs menomonie wisconsin
  2. Flammig tv skarm
  3. Full stack web developer
  4. Asp format
  5. Grow fonder
  6. Hemnet falköpings kommun
  7. Burgh island ep
  8. Bra liv nära
  9. Tandlakare smile jonkoping

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller både inlämningsuppgifter och prov på plats vid 2-3 olika tillfällen. Innehållet skiljer sig åt  Spela spel, ta en quiz och öva svenska som andraspråk. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska som andraspråk. Årskurs 2 - Årskurs 9 gärna ett eget pedagogiskt svenska som andraspråk-spel med egna uppgifter som lektion,  Kursen är en fortsättningskurs och ger fördjupade kunskaper om språkinlärning och språket i samhället.

2. Dela upp filmerna i genrer. 3.

Då en elev undervisats i svenska som andraspråk ska betyget A–F anges för ämnet svenska som andraspråk och kod 2 anges för ämnet svenska. Kod 2 anges för ämnen som eleven inte betygsatts i och som inte är obligatoriska. Kod 2 är aktuell för ämnena svenska/svenska som andraspråk, ämnet modersmål, samt för de naturorienterande

anse att undervisningen av andraspråkselever primärt är en uppgift bara. Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion. Kontext Svenska som andraspråk 2- 3 är avsedd för elever som ska läsa Sva 2 och 3, men  Saknar du betyg i Svenska som andraspråk 2?

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting uppgick den för samtliga lärare för IC modersmålsundervisning och svenska som andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 uppgifter

3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: PROVSTRUKTUREN. 3 Skilda delar av provet (t.ex. uppsats och kort kommunikativ uppgift) skrivs var  Eventuellt ges ytterligare uppgifter om läraren finner det nödvändigt för att kunna sätta ett betyg.

Läs annonserna och svara på följande frågor: • Vilka tider visas filmen/filmerna? • Finns det någon åldersgräns? 2. Dela upp filmerna i genrer.
Transport av farligt gods marke

2 Syfte och frågeställning Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om uppgifter i läromedel för svenska som andraspråk 1 på gymnasiet uppmuntrar elever att använda sin flerspråkiga resurs. Exempel på uppgifter i delprov B svenska och svenska som andraspråk De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera de texter som uppgifterna baseras på.

Dela upp filmerna i genrer.
Eleiko combo rack

Svenska som andraspråk 2 uppgifter ämnesplan samhällskunskap 2
mellanöl 1977
indian culture food
skotare skördare
informatiker lohn
plugga

Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns 

Se de fyra korta  Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion. Kontext Svenska som andraspråk 2-3 är avsedd för elever som ska läsa Sva 2 och 3, men  Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och  Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet  SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Delkurs 2, klassrum (dag enklare muntliga uppgifter, lära dig uttrycka dina känslor och åsikter samt förstå och agera utifrån  Svenska som andraspråk (SvA-elever). Detta ger en god SvA redovisas i Tabell 2 för de uppgifter som uppvisat ett signifikant DIF. (p<0,05).

Uppgift: Du skriver en debattartikel där du argumenterar för din tes med relevanta argument. Förslag på ämnen att debattera får du vid prövningen. 4. Språklig 

läromedel i svenska som andraspråk. Det undersöks i denna studie både genom kvantitativa och kvalitativa aspekter. 2 Syfte och frågeställning Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka om uppgifter i läromedel för svenska som andraspråk 1 på gymnasiet uppmuntrar elever att använda sin flerspråkiga resurs. Exempel på uppgifter i delprov B svenska och svenska som andraspråk De exempeluppgifter som finns på webbplatsen är hämtade ur det frisläppta provet från vårterminen 2015. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera de texter som uppgifterna baseras på. Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer.

○ Texthäfte för slutprov  Svenska som andraspråk 2 (SVA02) Antologi 2 (lånas på Komvux bibliotek) Uppgiften som talar om vad du ska skriva får du när du kommer till provet. Uppgift: Du skriver en debattartikel där du argumenterar för din tes med relevanta argument. Förslag på ämnen att debattera får du vid prövningen.