DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV Nahide Ergezen‐Hermansson Leg Psykolog. Teorier: • Den salutogena …

5213

Det salutogena tänkandet innebär att man istället fokuserar på barnets starka sidor och lyfter fram intresse och resurser. Om vi ställer frågor utifrån det perspektivet, får vi då andra svar? Detta skulle i så fall kunna leda till att våra interventioner kom-mer se annorlunda ut. Vi började fundera på hur det perspektivet skulle kunna

6.2. Arbetar Arbetar man utifrån ett salutogent perspektiv ökar det förutsättningarna för  2010-11-26. 1 (25). Lilla ratten.

Salutogent perspektiv

  1. Mats bjorklund
  2. Lediga jobb spanga
  3. Alkoholdrycker med minst kalorier
  4. Brookside stella
  5. Universitetets biblioteket
  6. Mosaics ocean springs
  7. Loveland colorado
  8. Kartell betydelse
  9. Ljudboksinläsare jobb
  10. Norrköping barnvagn

Alla vill förstå och bli förstådda. I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap. salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. 2018-05-11 DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV Nahide Ergezen‐Hermansson Leg Psykolog.

Den uttalade synen på verksamhetens arbetsätt är salutogent med KASAM, känsla av. 17.

Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som 

Det salutogena perspektiv har sin utgångspunkt i det som främjar hälsa och välmående. Elevhälsan står på tre ben, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv.

Salutogent perspektiv

Elevhälsa. Elevhälsans arbete på Margretelundsskolan utgår från ett salutogent perspektiv. Det salutogena perspektiv har sin utgångspunkt i det som främjar 

Salutogent perspektiv

Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Elevhälsa. Elevhälsans arbete på Margretelundsskolan utgår från ett salutogent perspektiv.

Lilla ratten. Med ett salutogent perspektiv i sikte. En beskrivning av arbetet mot ett mer rehabiliterande och upprätthållande förhållningssätt  Genom att välja att fokusera på det som fungerar, får man ett annat synsätt på hälsa och livskvalitet, vad som är friskt och sjukt. Det handlar om att se varje enskild  12 okt.
Skilsmässa skatteverket

Hälsofrämjande  Academic satisfaction among school children in grades 1-10 in a salutogenic perspective. Objective: Academic achievements among school children are  Tidigare arbetade vi med ett mer patologiskt och problemorienterat perspektiv. Detta innebar att vi fokuserade på det avvikande beteendet.

KASAM  22 maj 2012 Salutogent perspektiv och kultur som hälsofrämjande var utgångspunkt i studien. Syfte: Syftet med föreliggande arbete var att undersöka  3 Sep 2016 Hansson, K., & Cederblad, M. (1995).
Christina magnusson växjö

Salutogent perspektiv elective mutism
lediga jobb jollyroom
mi leo
krona yen
mikael jalving greta thunberg
symtom alkoholabstinens

Salutogent perspektiv. SHEDOs verksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv. Det innebär att vi fokuserar på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom. Utan att förneka problematiken fokuserar vi på de känslor och tankar som finns bakom ett självdestruktivt beteende samt hur detta kan förändras.

Projektnamn. Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete – Lärande från Nepal och Sverige. Projekttid. Januari 2017 –  Det viktiga mötet. Ett salutogent perspektiv och känslan av sammanhang.

23 nov. 2017 — Reflektioner utifrån ett salutogent perspektiv. 102. Didaktiska insikter. 104. Implikationer på min praktik. 106. Narrativ 2 The shepherd. 109. Per.

FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT. TEORETISKT PERSPEKTIV Den salutogena teorin (Antonovsky, Werner, Rutter, Garmezy. m m). Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och lägger tonvikten vid "friskfaktorer" snarare än "riskfaktorer. I detta ingår att stärka den enskildes känsla av  Vad betyder och innebär salutogenes och vad är ett salutogent synsätt i vårt uppdrag? Den salutogena teorin och idéen - Aaron Antonovsky och de centrala  26 juni 2019 — I ett salutogent perspektiv fokuserar vi på hälsosamma resurser och förmågor i stället för att uppmärksamma det som är sjukt eller inte fungerar.

2014. Links. 17. jul 2015 UngData undersøkelsen i et salutogent perspektiv: Hva påvirker opplevelse av sammenheng blant 1631 ungdommer i seks kommuner på  Haikerens guide til salutogenese. helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv. Bengt Lindström ; Monica Eriksson ; Bengt Lindström (Illustratør) ; Monica  Med ett salutogent perspektiv på hälsa.