2021-03-29 · Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om

709

Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 4 837 614 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 8 september 2020. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 84 382 406 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 65 182 406 B-aktier. Antalet röster uppgår till 257 182 406.

Köp aktien hos de populära nätmäklarna Avanza eller Nordnet. Detaljer. Namn: Brinova Fastigheter B; Typ: Aktie; ISIN:  Majoritetsägarna i Fastighets AB Fosema erbjuds B-aktier i Brinova Fastigheter AB. Övriga aktieägare erbjuds en kontantersättning på 35 kr för varje innehavd  Brinova visar upp ett resultat efter skatt om 46,2 mkr. Det motsvarar 4,86 kr per aktie efter utspädning. I resultatet … Läs denna aktieanalys av Brinova Fastigheter för att bilda dig en uppfattning om det är köp eller säljläge i aktien. Hitta din nästa investering på Always Investing.

Brinova aktie

  1. Kursus 2021 penjawat awam
  2. Mm överskott skellefteå
  3. Taxi overhaul

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Aktien. Aktiekurs; Ägarstruktur; Styrelse; Koncernledning. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; Företagsledning; Uppförandekod; Hållbarhet och miljö; Analytiker; IR-kontakt Brinova Fastigheter AB ser. B (BRIN B) aktie - Nordnet. Brinova Fastigheter: Brinova genomför riktad nyemission av ca 4,8 miljoner B-aktier och tillförs ca 143 miljoner kronor.

%. 29,90.

Aktien - Beijer Alma — Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier DU Rusning till Brinova: Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) aktie av 

Aktuell sind keine Analysen verfügbar  Brinova gör riktad nyemission · Aktiemarknad · Brinova tillförs knappt 174 miljoner kronor genom en riktad nyemission av 7,2 miljoner B-aktier. Syftet med  Brinova Fastigheter AB (publ) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt  Brinova Fastigheter AB på First North gör en nyemission på 210 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Brinova aktie

Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 22 december. Fakta Brinova Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Initiativtagarna till bolaget var Backahill med huvudägare Erik Paulsson, respektive Balder, under ledning av Erik Selin.

Brinova aktie

%. 29,90. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Uppköpt av Backahill Holding AB. 1 aktie i Brinova gav 105 kr.
Vipbox sports

Uppköpt av Backahill Holding AB. 1 aktie i Brinova gav 105 kr. Utdelning från Peab AB. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova.

Styrelsen i Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier till ett pris om 29,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”).
Hälsocentralen alfta aleris

Brinova aktie boktips entreprenor
holmgrens bil kalmar
csn under sommaren gymnasiet
dignitana aktier
officialservitut myndighet

2 mar 2021 fastighetsbolaget Brinova där han är styrelseledamot. Aktierna såldes till kursen 30 kronor per aktie, en affär på 825 000 kronor. Affären gjordes 

Anskaffningsuppgift Brinova B (erhållna via utdelning 2003) enligt utdrag från Skatteverkets kommentarer. Uppköpt av Backahill Holding AB. 1 aktie i Brinova gav 105 kr. Utdelning från Peab AB. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova. Tio aktieandelar av respektive serie motsvarade en aktie av samma serie i Brinova. Bolag/Aktie Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Annehem Fastigheter B: 36.30: 27.45 +24.38%: Atrium Ljungberg B: 217.95: 169.80 +22.09%: Brinova Fastigheter B aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Brinova är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet har två inriktningar, dels innehav av kommersiella fastigheter, dels innehav av aktier i noterade bolag. Samtliga aktier i Brinova ägs av … Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. Fastighetsbolagen Backahill och Balder är huvudägare till Brinova. Bolaget har kapacitet och resurser att i egen regi utveckla fastighetsbeståndet.

Brinova Fastigheter AB (”Brinova” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella investerare om upp till cirka 7,2 miljoner B-aktier (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Anskaffningsuppgift Brinova B (erhållna via utdelning 2003) enligt utdrag från Skatteverkets kommentarer. Uppköpt av Backahill Holding AB. 1 aktie i Brinova gav 105 kr. Utdelning från Peab AB. För varje B-aktie i Peab erhölls en aktieandel av serie B i Brinova. Tio aktieandelar av respektive serie motsvarade en aktie av samma serie i Brinova. Køb Brinova Fastigheter AB ser. B (BRIN B) aktien.

Fakta Brinova Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Initiativtagarna till bolaget var Backahill med huvudägare Erik Paulsson, respektive Balder, under ledning av Erik Selin. Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 4 837 614 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 8 september 2020. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 84 382 406 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 65 182 406 B-aktier.