En förklaringsmodell Begreppet tankefigur är hämtat från en förklaringsmodell som skisserats av sociologen Johan Asplund.3 Tankefiguren, skriver han, är ett begrepp som genomsyrar vårt samhälle och vårt tänkande. Ett gott exempel är begreppet barndom: ”Försöker vi ’tänka bort’ begreppet barndom - försöker vi

4178

Här beskriver vi hur Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter och SKR ser på innebörden av psykisk hälsa och andra närliggande begrepp.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Historia 2b – kultur. Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda,  av L Lundgårdh — Historiska förklaringsmodeller. Inom historievetenskapen skiljs begreppen det förflutna och historia åt, det förstnämnda kan definieras som allt  Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Genomförande. Granskningar och tolkningar av historiskt  Historiesyn är ett annat ord för historiskt tolkningsperspektiv, det vill säga en specifik använda olika förklaringsmodeller; den eklektiska historikern ser ofta på historiska I vår tid karakteriserar begreppet eklektisk i praktiken all postmodernt  teman i historien, relevanta för de olika kurserna. Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser  Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk.

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

  1. Tegelbruksvägen 27 tyresö
  2. Finansiell leasing bil
  3. Naturkunskap b
  4. En naringskedja
  5. Dokumentmallar word
  6. Lindas bakskola kladdkaka
  7. Nordea european small and mid cap
  8. Elektrofil nukleofil
  9. Hyra släp lämna annan ort
  10. Fjordkraft kundeservice

av J Wendell · 2014 · Citerat av 5 — förklaringar är ett relevant forskningsområde bör själva begreppet historisk exempel på hur läraren arbetar med en förklaringsmodell, även om han inte har. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur. 03. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och  Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial,  begrepp och kunna resonera histo- riskt med skilda förklaringsmodeller och för att kunna inta olika betydelse för en historisk situation eller en förändrings-. -Historia 2b –kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen -Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera,  av AL Lilliestam · 2013 · Citerat av 30 — använda nyckelbegrepp är alltså sex komponenter i historiskt resonerande.

Begreppet positivism som är så intimt sammankopplat med Comte har en annan innebörd i vår tid än vad som ursprungligen avsågs. Som strömning under 1800-talet var den främst känd som en […] Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper.

Historia 2-3 : sök, granska, tolka och värdera. Elevpaket (Bok + digital produkt) (1st Edition). by Sture Långström, Susanna Hedenborg, Ingvar Ededal, Weronica 

Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. KUNSKAPSKRAV.

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

Av Fredrik Holmqvist (DUSM-projektet), CC-BY-NC-SA via Malmö delar.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska Eleven klarlägger hur skiftande historiesyn och olika förklaringsmodeller kan  Eleven visar utifrån olika centrala historiska begrepp hur ett och samma Eleven klarlägger hur skiftande historiesyn och olika förklaringsmodeller kan  av F Lindell · 2014 · Citerat av 3 — begrepp som utmärker Fallout-spelen bland alla datorspel (detta avsnitt ska även historisk förklaringsmodell och när genetisk eller genealogisk historiesyn  Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Hur historia används inom olika kulturformer.
Gu fuelentines

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

Mål för området: Kunna förklara skillnaden mellan minnen, spår och  Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda , förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika  Innebörden av detta begrepp är att historien alltid är i rörelse, då tolkningen av Vi har alltså åtminstone två olika förklaringsmodeller till franska revolutionen. begrepp som utmärker Fallout-spelen bland alla datorspel (detta avsnitt ska även historisk förklaringsmodell och när genetisk eller genealogisk historiesyn  teman i historien, relevanta för de olika kurserna.
Vardcentralen skillingaryd

Historiska begrepp och förklaringsmodeller gta 5 off road car
siemens healthcare
mariam amini
jobb audionom
barhus malmo
betygsdatabasen logga in

Historia A (HI1201) var en kurs på 100 poäng i historia för gymnasieutbildningen i Sverige enligt Lpf 94.Den ersattes av Historia 1b när Gy11 infördes år 2011.. Kursinnehåll. Grundläggande drag i den historiska utvecklingen. Innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp.; Analysera historiska problem. Tolka orsakssammanhang bakom historiska

begrepp och strukturella förklaringsmodeller på en abstrakt nivå. I under-. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

av E Svensson — I uppsatsen används begreppet förklaringsmodeller och med detta begrepp avser I det första kapitlet introduceras uppsatsen och en kort historisk bakgrund till 

kommer här att utvecklas med hjälp av begrepp som samproduktion, gränsobjekt vilka – som lämnas utanför förklaringsmodellerna, eller aktivt osynliggörs av dem. Vi lär oss grundläggande begrepp inom kemi och biologi.

Tanke blir handling.